Công ty Thép Hòa Phát được cấp chứng nhận ISO về môi trường.

[tintuc]Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã cấp giấy chứng nhận môi trường TCVN ISO14001:2010/ISO14001:2004 cho Công ty Thép Hòa Phát
[/tintuc]
Rate this post