Thép Hòa Phát Bình Dương

    Công ty TNHH Tổng Công ty Hòa Bình Minh – Chi nhánh VLXD Bình Dương.

   Địa chỉ: Số 2/123, KP Hòa Lân, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương.

   Điện thoại: 0948 31 53 53                                       Fax: 02743 719 945
Mã số thuế: 5 2 0 0 2 1 3 1 5 6 – 0 0 4
Tài khoản số:  670 100 006 866 17               Ngân hàng: BIDV – Chi nhánh Đồng Nai.
Tài khoản số:  050 047 094 061                    Ngân hàng: Sacombank – Chi nhánh Đồng Nai.

   Website: www.thephoaphat.org

Đại lý sắt thép xây dựng ở Bình Dương
Đại lý sắt thép xây dựng ở Bình Dương
Thép Hòa Phát Bình Dương
Thép Hòa Phát Bình Dương